HỢP TÁC & LÀM VIỆC VỚI TRÍ TÍN

Chúng tôi không phải là công ty tốt nhất nhưng chúng tôi luôn nỗ lực để trở nên tốt hơn trong mối quan hệ hợp tác kinh doanh và làm việc với đối tác và những cộng sự làm việc cùng chúng tôi trên tinh thần hoà ái và đặt chuẩn mực cao nhất với những gì chúng tôi tham gia.

Mời bạn liên hệ để:

  • Cung cấp hàng hoá hoặc OEM cho chúng tôi trong lĩnh vực sức khoẻ và làm đẹp. Tri Tin Distribution hiện có nhu cầu hợp tác với những công ty có nhà máy sản xuất trong ngành và sản phẩm được sản xuất Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ.
  • Đầu tư sinh lợi cùng Tri Tin Invest Fund trong lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam với suất sinh lời từ 15% đến 18% mỗi năm.
  • Hợp tác làm việc trong lĩnh vực facebook marketing online (cộng tác viên) & livetream thu hút khách hàng (toàn thời gian hoặc bán thời gian)