LÀM SAO BÁN TỜ 20 USD VỚI GIÁ 200 USD?

LÀM SAO BÁN TỜ 20 USD VỚI GIÁ 200 USD?

Mỗi năm, giáo sư Max Bazerman bán cho các sinh viên MBA từ trường Kinh doanh Harvard một tờ 20 USD với giá cao hơn nhiều so với mệnh giá. Kỷ lục là tờ 20$ bán được với giá 204$. Ông làm việc này bằng cách sẽ trao tờ $20 cho người trả cái giá lớn […]

HÃY CHUẨN BỊ CHU ĐÁO HƠN BẤT KÌ AI

HÃY CHUẨN BỊ CHU ĐÁO HƠN BẤT KÌ AI

Phần lớn mọi người không nhận ra rằng có nhiều sự chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ khiến mọi người phản hồi lại theo cách bạn muốn. Chìa khóa của vấn để là lường trước những câu hỏi mà những người khác sẽ hỏi về kế hoạch đề xuất và bạn phải sẵn sàng có câu […]