Sức mạnh không tưởng của niềm tin

Niềm tin mạnh mẽ có thể giúp những người bình thường làm được những việc phi thường hoặc không tưởng. Ngược lại, niềm tin giới hạn có thể làm thui chột những con người tài năng nhất. Tại sao một số người có thể đạt được rất nhiều thành công vượt bậc trong cuộc sống?

Continue Reading

Quyền lực tuyệt đối của bạn

“Bất cứ ai cũng có tiềm năng làm được những gì mà tôi đã làm và còn nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, sẽ có những người thật sự làm được như vậy, trong khi những người khác thì không. Với những người không làm được thì bởi vì chính họ ngăn cản mình chứ không

Continue Reading

Sống hết mình và bạn sẽ thành công

Tôi học được từ nhiều quyển sách, nhiều khóa đào tạo và nhiều chuyên gia khác nhau những điều cần thiết để thành công trong cuộc sống. Và nói một cách nào đó, tôi đã đạt được những thành công nhất định. Ngạc nhiên thay, có rất nhiều người cũng đọc những quyển sách đó,

Continue Reading

18 câu nói chấn động lòng người

1. Người bị hận không mang thống khổ, kẻ hận người lại tự vây bởi muôn ngàn vết thương, vì vậy đừng hận ai cả. 2. Duyên phận giống như một quyển sách, lơ đãng lật sẽ bỏ qua, đọc thật kỹ lại khiến mình rơi lệ. 3. Hai đứa ngốc cãi cọ, chỉ vì

Continue Reading

Để rồi xem

Ngày xưa, có một anh nông dân nghèo khổ, anh không có tiền mua máy kéo nên sử dụng một con ngựa già để cày cấy cánh đồng của mình. Một buổi trưa hôm nọ, trong khi đang làm việc trên cánh đồng, con ngựa già đột nhiên lăn đùng ra chết. Mọi người trong

Continue Reading