Một Always khác, một câu chuyện khác

Chúng tôi là ai sau những giờ cháy hết mình trong công việc? #1: Chúng tôi là những cá nhân “bán quẩy” hết mình   #2: Nhố nhăng, lầy lội #3: Troll nhau không thương tiếc #4: Nhưng cũng đầy sâu lắng, quan tâm Còn câu chuyện của bạn thì sao? Câu chuyện phía sau

Continue Reading