TRIẾT LÝ

Một công ty có thể thất bại với tầm nhìn và sứ mệnh A; sau đó người sáng lập có thể mở ra công ty mới với tầm nhìn và sứ mệnh A’.

A’ có thể là cải tiến từ A khi một công ty tồn tại lâu dài và phát triển mở rộng; hoặc cũng có thể khác hẳn nếu công ty đó hoạt động sang một ngành khác.

Như vậy, tầm nhìn và sứ mệnh chẳng phải là thứ gì đó vĩnh cữu?

Đúng, nó không vĩnh cữu mà có thể thay đổi cùng với thời gian. Vậy điều gì làm cho nó thay đổi?

Đó là tâm thức của người/nhóm sáng lập. Vậy, kinh doanh chắc chắn là quá trình mài dũa nhân cách và nâng cao tâm hồn, một sự hợp nhất cái tôi với bản thể, tìm thấy sự đồng nhất trong ta, sự kết nối giữa ta với mọi người không phân biệt giai cấp vị trí, sự đồng điệu và cảm nhận ta là một trong tổng thể vũ trụ.

SỰ CHUYỂN HÓA

Khởi nghiệp từ cuối năm 2011, thông qua quá trình tìm hiểu nội tâm, đến nay công ty Trí Tín đang tổ chức công việc kinh doanh phù hợp với tâm lực và năng lực của chúng tôi ở từng giai đoạn, và chúng tôi sắp xếp hài hoà để từng thành viên có một cuộc sống toàn vẹn lấy hạnh phúc nội tâm làm nền tảng.

Hiện nay, tổ chức gọn nhẹ cho phép tất cả những thành viên quản lý công việc kinh doanh thay vì quản lý lẫn nhau. Phong cách giản dị này là một phần trong những nỗ lực của chúng tôi nhằm giảm thiểu tối đa cái gọi là “động lực của tổ chức”. Chúng tôi hiện là một tổ chức nhỏ gọn và hiệu quả với phần lớn là nhân sự cộng tác tại nhiều nơi. Chúng tôi vẫn đang không ngừng chuyển hóa để trở nên tốt hơn.

HÀNH TRÌNH PHÁT TRIỂN

Công ty Trí Tín được thành lập ngành 22/11/2011, từ đó đến nay chúng tôi có một vài điểm nhấn trên hành trình chia sẻ cùng bạn. Mời bạn trải nghiệm cùng chúng tôi hành trình này qua những dòng nhật kí sau đây!